יובלים אור יהודה

קריית החינוך יובלים אור יהודה

יובלים בתקשורת

היערכות תשע"ד

מצגות ודפי מידע להיערכות תשע"ד

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA